ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ BỘ THIẾT KẾ MẪU NHÀ Ở: GIÁ THÀNH XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP SẼ GIẢM TỪ 30-50%

Ngày 24/8, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua), nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở phục vụ di dân, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà cho công […]

Read More

NHÀ XƯỞNG 3 ORGAN NEEDLE

Dự án HOÀN THÀNH, BÀN GIAO CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG 3 ORGAN NEEDLE   Chủ Đầu Tư: CTY TNHH KIM MAY ORGAN VIỆT NAM Hạng mục công việc/ Items * Xây dựng và kết cấu thép mái – Civil works, Steel structure and roof. * Hệ thống điện động lực và […]

Read More