Tháng 09/2019 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú đã được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh cấp  “CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG” 2019

Tháng 06/2018 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú đã được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh cấp  “CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG” 2018