Đó là chủ đề của một cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc TP. Bắc Ninh do Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chủ trì diễn ra vào ngày 14/7/2012.


Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Cao Văn Hà, Ban tổ chức Hội thảo hiện đã nhận được tham luận của đại diện Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Sử học Việt Nam cùng một số chuyên gia thuộc một số cơ quan, địa phương và Hội nghề nghiệp tại Bắc Ninh.

Theo Báo Xây dựng điện tử