NANPAO

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Nanpao Material Viet Nam

Loại hình dự án

Hạ tầng, xây dựng

Gói thầu

Nhà thầu Chính

Năm hoàn thành

2015

Địa chỉ

Đường Đại Đăng 3, khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

QUY MÔ
DỰ ÁN

TỔNG DIỆN TÍCH

100.800m2

QUY MÔ

Dự án

NANPAO