Nhà máy In & Bao bì ECO Nhơn Hội

Chủ đầu tư

CÔNG TY TNHH IN & BAO BÌ ECO NHƠN HỘI

Loại hình dự án

Nhà máy sản xuất bao bì

Gói thầu

Thiết kế

Năm hoàn thành

2022

Địa chỉ

Lô A3.09, đường D2 , Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

QUY MÔ
DỰ ÁN

TỔNG DIỆN TÍCH

20.000m2

QUY MÔ

Dự án

Nhà máy In & Bao bì ECO Nhơn Hội