LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG GIA PHÚ

Địa chỉ:

81/63 Hồ Văn Huê,
P. 9, Quận Phú Nhuận,
TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại:

+8428-38 449 249

Fax :

+8428-38 448 428